Sparränta

De flesta som sparar sätter idag in sina pengar på ett sparkonto. Det gör man förstås för att vara säker på att pengarna finns i tryggt förvar. Det finns ingen, eller ytterst få, som lägger sina surt hoptjänade pengar hemma i madrassen längre. Att förvara stora besparingar hemma innebär en stor risk att man, på ett eller annat sätt, blir av med sina pengar. Men, det är inte bara ur en säkerhetsaspekt man sätter in pengarna på sparkontot utan också för att man ska få ränta på pengarna så att sparkapitalet kan växa till sig på sikt. Och för att dina sparpengar ska växa så bra som möjligt gäller det förstås att hitta ett sparkonto med bästa sparräntan. De flesta vet att räntan idag är ganska låg. Det gäller alla ränteformer och alltså inte bara sparräntan. Men, när ränteläget är lågt är det extra viktigt att hitta en så bra sparränta som möjligt för att över huvud taget få någon tillväxt i sitt sparande.

sparränta

En bra sparränta

Tyvärr är det alldeles för många svenskar som spar till alldeles för låg ränta idag. Man tror kanske inte att det gör så stor skillnad vilket konto man väljer eftersom räntorna ändå är låga, eller så känner man helt enkelt inte till att det finns olika sparkontoformer där man kan se stora skillnader på sparräntorna. Det finns till och med de som väljer att sätta in sina pengar på lönekontot vilket är mycket olyckligt eftersom ett lönekonto oftast inte ger någon ränta alls. Ska du spara bör du välja att öppna ett sparkonto. Men, ett vanligt sparkonto ger för det mesta bara ett par procent i ränta och det ger ingen snabb tillväxt. För att få en så bra sparränta som möjligt måste du välja något av de olika högräntekonton som finns. Du måste också vara beredd på att låsa dina pengar under en viss tid för att få del av de högre räntesatserna. Att flytta över sparandet till ett högräntekonto kan ge dig en ränta som är flerdubbelt större än på ett vanligt sparkonto. Men för att få en riktigt bra ränta får du kanske tänka utanför ramarna och kanske bortse från de stora bankerna. Bra sparränta kan du få om du söker dig till någon av de nischbanker, som har specialiserat sig på sparande och utlåning. Nischbankerna kan ofta erbjuda en betydligt högre sparränta, till stor del beroende på att de har lägre kostnader än de stora bankerna. De flesta av dessa banker finns här, på nätet, vilket betyder att de inte behöver hålla sig med dyra banklokaler, vilket förstås besparar dem en hel del pengar.

Högräntekonto

När du hittat ett intressant högräntekonto som verkar ge bra avkastning kan du välja hur länge du vill låta binda dina sparpengar och hur många uttag du får göra varje år. Ju längre bindningstid du väljer desto högre ränta kan du få. Om du vill få ihop ett sparkapital finns det ju heller ingen mening med att kunna ta ut pengarna i tid och otid.